Thế giới


Vắcxin COVID-19 và những liên minh địa chính trị mới
  • 07:26
  • |
  • 03-03-2021
Bất chấp những quan ngại (mà phần lớn là không có cơ sở) về chất lượng vắcxin của Trung Quốc và Nga song những liên minh địa chính trị mới đã và đang được hình thành theo "dòng vắcxin."

Đề xuất