Thế giới


Vắcxin ngừa COVID-19: Mặt trận mới ở Trung Đông của Nga và Trung Quốc
  • 12:36
  • |
  • 20-02-2021
Dịch COVID-19 mở ra một mặt trận mới giữa Nga-Trung và các nước phương Tây ở Trung Đông - nơi Moskva và Bắc Kinh đang nỗ lực mở rộng ảnh hưởng kể từ khi Washington thu hẹp can dự những năm gần đây.

Đề xuất