Kinh tế - Công nghệ


Vai trò chi phối của Nhật trong các thỏa thuận thương mại quan trọng
  • 14:02
  • |
  • 24-12-2019
Chinh phủ Nhật Bản sẽ có những bước đi nào khi Ấn Độ rút khỏi RCEP? Điều này thể hiện vai trò của Nhật Bản với tư cách nước có ảnh hưởng tới các thỏa thuận ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Đề xuất