Thế giới


Vai trò của các quốc đảo Thái Bình Dương đối với Ấn Độ
  • 14:47
  • |
  • 17-08-2020
Việc tái đưa Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trở thành một khu vực địa chiến lược, mở rộng quan hệ với các quốc đảo trong khu vực càng trở nên quan trọng hơn đối với Ấn Độ.

Đề xuất