Kinh tế - Công nghệ


Vai trò của hợp tác đa phương với an ninh năng lượng khu vực BIMSTEC
  • 20:24
  • |
  • 05-09-2021
Để BIMSTEC trở thành một thể chế khả thi cho hợp tác đa phương xuyên quốc gia, điều quan trọng là phải thúc đẩy không chỉ lòng tin mà còn cả ý chí chính trị để tạo thuận lợi cho hợp tác năng lượng.

Đề xuất