Thế giới


Vai trò của Israel trong chiến lược của Mỹ ở Trung Đông và xa hơn nữa
  • 15:16
  • |
  • 31-08-2021
Israel chính là một đồng minh ở khu vực Trung Đông mà Mỹ cần khi họ muốn tập trung vào Trung Quốc mà không để lại khoảng trống thảm hại ở Trung Đông.

Đề xuất