Thế giới


Vai trò của Italy trong quan hệ đối tác quốc phòng xuyên Đại Tây Dương
  • 21:08
  • |
  • 19-09-2021
Trong tương lai, Rome muốn NATO tham gia nhiều hơn vào việc củng cố các quốc gia ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Trung Đông và Bắc Phi, những khu vực vốn là cái nôi tiềm tàng của nhiều mối đe dọa.

Đề xuất