Kinh tế - Công nghệ


Vai trò của lao động nhập cư đối với nền kinh tế Hong Kong
  • 13:55
  • |
  • 01-04-2021
Số lượng dân nhập cư vào Hong Kong nhiều hay ít và chất lượng của nhóm người này đang là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển của Khu hành chính đặc biệt.

Đề xuất