Kinh tế - Công nghệ


Vai trò của Nhật Bản đối với sự phát triển kinh tế xanh ở châu Phi
  • 17:29
  • |
  • 07-03-2019
Sự hỗ trợ của Nhật Bản đối với nền kinh tế xanh sẽ đảm bảo rằng nền kinh tế xanh/đại dương sẽ là nhân tố chính cho sự chuyển đổi và tăng trưởng của châu Phi.

Đề xuất