Thế giới


Vai trò của Nhật Bản tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thời hậu COVID-19
  • 11:50
  • |
  • 04-06-2020
Với tư cách là nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới, Nhật Bản cần thể hiện sự lãnh đạo ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương bằng cách duy trì trật tự hàng hải dựa trên các quy tắc, thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng...

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018