Thế giới


Vai trò của Trung Quốc trong tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên
  • 08:32
  • |
  • 01-11-2018
Những diễn biến gần đây trên bán đảo Triều Tiên cho thấy Trung Quốc vẫn có ảnh hưởng đặc biệt đối với tình hình bán đảo, và đóng một vai trò quan trọng trong tiến trình phi hạt nhân hóa.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018