Kinh tế - Công nghệ


Vai trò “ủy nhiệm” trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung
  • 11:02
  • |
  • 07-07-2018
Deng Yewen, nhà bình luận chính trị tại Viện nghiên cứu các vấn đề quốc tế Charhar, cho rằng cuộc xung đột thương mại Mỹ-Trung hiện nay chỉ là một công cụ ủy nhiệm cho một cuộc chiến rộng lớn hơn.

Đề xuất