Kinh tế - Công nghệ


Vẫn còn hy vọng cho cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung?
  • 17:59
  • |
  • 20-05-2019
Mức áp thuế mới mà Trung Quốc đưa ra đối với các mặt hàng của Mỹ cũng sẽ có hiệu lực từ 1/6/2019, do vậy vẫn còn hy vọng để hai bên ngồi lại đàm phán với nhau.

Đề xuất