Kinh tế - Công nghệ


Vấn đề an ninh quốc gia và toàn cầu hóa công nghệ
  • 14:48
  • |
  • 13-03-2019
Công nghệ là một chiến trường quan trọng mà Liên minh tình báo Five Eyes tập trung trong thời gian gần đây nhằm hạn chế các hoạt động cưỡng đoạt và phát triển công nghệ nước ngoài của Trung Quốc.

Đề xuất