Thế giới


Vấn đề Bắc Ireland sẽ tiếp tục "ngáng đường" tiến trình Brexit?
  • 22:17
  • |
  • 10-05-2020
Vấn đề Bắc Ireland có thể tiếp tục là vấn đề then chốt trong vòng đàm phán Brexit trực tuyến thứ hai giống như trong vòng đàm phán đầu tiên.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018