Thế giới


Vấn đề căng thẳng Iran và thế khó của Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden
  • 14:41
  • |
  • 14-01-2021
Tổng thống đắc cử Joe Biden đang phải đối mặt với một tình huống ngày càng bất trắc liên quan tới Iran và đang trở thành mục tiêu bị đổ lỗi rất nhiều về sự bất ổn của khu vực Trung Đông.

Đề xuất