Kinh tế - Công nghệ


Vấn đề đảm bảo an ninh lương thực thời COVID-19
  • 14:30
  • |
  • 20-07-2020
Việc hướng đến ngành nông nghiệp số và cơ giới hóa có thể phát triển trong kỷ nguyên hậu COVID-19 và các nước đang phát triển ở châu Á sẽ cần điều chỉnh để thích nghi với môi trường mới này.

Đề xuất