Chính trị - Xã hội


Vấn đề hạt nhân Iran: Cuộc chiến giữa sự thật và diễn ngôn
  • 10:52
  • |
  • 01-02-2021
Tổng thống đắc cử Mỹ đã đưa ra hứa hẹn rằng ông sẽ quay lại thỏa thuận hạt nhân Iran với điều kiện Tehran quay trở lại tuân thủ các quy định. Về vấn đề này, có một số yếu tố cần được chú ý.

Đề xuất