Văn hóa - Thể thao


Vấn nạn tin giả tác động đến ổn định nền dân chủ của Indonesia
  • 09:00
  • |
  • 23-05-2019
Người đứng đầu bộ phận kiểm duyệt thông tin của một tổ chức xã hội dân sự Indonesia ví tốc độ tan tràn tin giả ở Indonesia giống như hoạt động buôn bán thuốc phiện.

Đề xuất