Thế giới


Về sự phân hóa giàu nghèo trong xét nghiệm nhanh COVID-19 ở Indonesia
  • 19:23
  • |
  • 02-05-2020
Bài viết trên trang The Conversation chỉ ra thực trạng hiện nay ở Indonesia chỉ những người giàu hoặc có quyền lực trong xã hội mới có thể được xét nghiệm để xác định tình trạng lây nhiễm của mình.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018