Kinh tế - Công nghệ


Vì sao các nước châu Á cần cân nhắc lại chính sách kinh tế chia sẻ?
  • 08:09
  • |
  • 06-11-2019
Với việc mang lại rất nhiều giá trị tốt đẹp bề ngoài, nền kinh tế chia sẻ đã tạo dựng được đặc tính tốt mà không phải lúc nào cũng mang lại những tác động tích cực.

Đề xuất