Kinh tế - Công nghệ


Vì sao các nước vùng Vịnh đặc biệt quan tâm đến Sừng châu Phi
  • 08:06
  • |
  • 26-01-2019
Nhiều bằng chứng ở khắp khu vực Sừng châu Phi cho thấy các nước vùng Vịnh đang tăng cường quan hệ với các nước tại khu vực đầy bất ổn này.

Đề xuất