Kinh tế - Công nghệ


Vì sao các quốc gia trên thế giới không nên chống lại toàn cầu hóa
  • 16:41
  • |
  • 30-08-2018
Otaviano Canuto, Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới, chỉ ra lý do vì sao các quốc gia trên thế giới không nên chống lại toàn cầu qua.

Đề xuất