Thế giới


Vì sao Chiến tranh Triều Tiên chưa chính thức chấm dứt?
  • 11:20
  • |
  • 28-09-2021
Hàn Quốc và Triều Tiên không xảy ra “chiến tranh” theo nghĩa thông thường. Vì vậy, đề xuất về 1 hiệp ước mang lại trạng thái hòa bình là không cần thiết, vì trạng thái đó về cơ bản vẫn đang tồn tại.

Đề xuất