Kinh tế - Công nghệ


Vì sao đề xuất chức năng điều tra cho cơ quan thuế 'biến mất'
  • 17:48
  • |
  • 22-08-2018
Một trong những lý do Bộ Tài chính bỏ đề xuất thêm chức năng điều tra ban đầu cho cơ quan thuế vì đây là vấn đề cần phải có thời gian và lộ trình để thực hiện.

Đề xuất