Kinh tế - Công nghệ


Vì sao quốc gia mới nổi đối phó cú sốc kinh tế do COVID-19 tốt hơn?
  • 15:45
  • |
  • 22-02-2021
Thay vì tranh luận về các gói kích thích kinh tế lớn chỉ tạo ra sự tăng trưởng chớp nhoáng, các quốc gia mới nổi đang tiến hành một loạt cải cách nhằm nâng cao năng suất và thúc đẩy tăng trưởng.

Đề xuất