Thế giới


Vì sao số sinh viên Lào sang học tại Trung Quốc tăng mạnh?
  • 09:25
  • |
  • 06-07-2019
Năm 2018-2019, con số sinh viên Lào theo học tại Trung Quốc là 7.271 người, trong đó ở cấp đại học có hơn 3.000 người, thạc sỹ hơn 900 người, tiến sỹ trên 100 người.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018