Vì sao tốp 10 ngân hàng có sự phân hóa rõ nét về lợi nhuận trước thuế?
  • 09:52
  • |
  • 15-08-2019
Các chuyên gia nhận định, bức tranh lợi nhuận ngân hàng có sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngân hàng là nhờ vào tín dụng và nguồn thu dịch vụ ngày càng tăng.

Đề xuất

Anh, Canada và câu chuyện tác nghiệp báo chí

Hiện Anh và Canada muốn thiết lập một nhóm các nước có chung chí hướng để cùng cất lên tiếng nói bảo vệ báo chí, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng bảo đảm an toàn cho các nhà báo.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 17:39
  • |
  • 15-07-2019