Chính trị - Xã hội


Vì sao Triều Tiên nên theo đuổi mô hình kinh tế như Việt Nam?
  • 09:19
  • |
  • 01-08-2018
Theo đánh giá của Giáo sư Lee Jong-Wha, Việt Nam chính là tấm gương để Triều Tiên noi theo khi tiến hành công cuộc hội nhập. Bài viết được đăng tải độc quyền thông qua dự án Project Syndicate.

Đề xuất