Thế giới


Vì sao Trung Đông vẫn là khu vực quan trọng đối với Mỹ?
  • 12:52
  • |
  • 24-10-2020
Trên khía cạnh chính trị, giới quan chức và nhà phân tích đều tin rằng các xã hội Trung Đông cần sự giúp đỡ của Washington và Mỹ có thể sử dụng sức mạnh của mình một cách xây dựng trong khu vực.

Đề xuất