Thế giới


Vì sao Trung Quốc không tham gia vào cuộc chiến tranh lạnh mới?
  • 17:14
  • |
  • 28-07-2020
Bài viết khẳng định Trung Quốc sẽ không tham gia một cuộc chiến tranh lạnh mới với Mỹ, bởi chiến tranh lạnh đòi hỏi phải có sự huy động toàn diện của xã hội Trung Quốc và Mỹ.

Đề xuất