Viện trợ và mục đích chính trị của Trung Quốc tại châu Phi
  • 08:05
  • |
  • 14-06-2019
Mối quan hệ Trung Quốc-châu Phi hiện nay làm dấy lên các quan ngại về các khoản nợ ngày một tăng, trong khi sự hiện diện về văn hóa, kinh tế và chính trị của Trung Quốc ở châu Phi ngày càng sâu hơn.

Đề xuất

'Rệp' nghe lén vẫn là vũ khí lợi hại trong tình báo kinh tế

Vì “rệp” nghe lén hiện được sản xuất hàng loạt và dễ mua nên thiết bị này được rất nhiều đối tượng sử dụng và rất khó truy xuất được đến được người cài thiết bị này kể cả khi đã phát hiện ra “rệp.”

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 12:09
  • |
  • 09-04-2019