Kinh tế - Công nghệ


Viettel sẽ ra sao khi không còn tướng Nguyễn Mạnh Hùng chèo lái?
  • 20:42
  • |
  • 23-07-2018
Viettel liệu có tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng và ai sẽ thay ông điều khiển con tàu này vượt sóng cả ở thời đại 4.0 khi tướng Nguyễn Mạnh Hùng nhận nhiệm vụ mới?

Đề xuất