Thế giới


Virus Corona có thể điều chỉnh các vấn đề toàn cầu hóa theo cách nào?
  • 23:07
  • |
  • 20-03-2020
Tình hình virus Corona đang mở ra cánh cửa để xem xét toàn cầu hóa có thể được điều chỉnh như thế nào thay vì kết thúc nó.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018