Kinh tế - Công nghệ


Vụ Bamboo Airways: Doanh nghiệp làm gì để bảo vệ tên miền?
  • 16:03
  • |
  • 24-08-2018
Bamboo Airways chưa nắm bắt được việc đăng ký sử dụng bao vây các tên miền để bảo vệ thương hiệu dẫn tới phải chạy theo giải quyết vấn đề và đây là bài học cho doanh nghiệp Việt.

Đề xuất