Văn hóa - Thể thao


Vụ Julian Assange: Không phải ai cũng có thể là nhà báo
  • 15:18
  • |
  • 21-04-2019
Ngày nay, bất kỳ ai có Internet đều có thể trở thành một nhà xuất bản, tuy nhiên, điều này không có nghĩa là ai cũng là nhà báo, sự khác biệt này rõ ràng hơn bao giờ hết qua hai sự kiện gần đây.

Đề xuất