Kinh tế - Công nghệ


Vụ TikTok và WeChat: Bài toán không dễ giải của ông Trump
  • 10:29
  • |
  • 21-08-2020
Do lệnh cấm của ông Trump có nội dung không rõ ràng, một số nhà phân tích nghi ngờ lệnh cấm có thể tác động nghiêm trọng đối với người dân và doanh nghiệp Mỹ sử dụng ứng dụng này ở Trung Quốc.

Đề xuất