Thế giới


Vương quốc Anh cần làm gì để hưởng lợi từ Brexit?
  • 13:58
  • |
  • 20-03-2021
Brexit là "vết thương" Anh tự gây ra. Nhưng nước Anh, ít nhất vào lúc này, phải sống chung với vết thương này. Do đó, Anh phải nắm bắt những lợi thế có thể tìm thấy từ Brexit và khai thác triệt để.

Đề xuất