Kinh tế - Công nghệ


WTO sẽ gặp khó trong việc đặt ra luật lệ thương mại toàn cầu?
  • 16:26
  • |
  • 25-06-2019
Mỹ dường như quyết tâm đóng cửa cơ quan xét xử cao nhất của WTO phụ trách giải quyết tranh chấp thương mại, điều này gây nguy hiểm cho khả năng của WTO trong việc đặt ra luật lệ thương mại toàn cầu.

Đề xuất