Chính trị - Xã hội


Xét tương quan ba yếu tố, điểm chuẩn đại học sẽ giảm từ 1 đến 3 điểm?
  • 14:24
  • |
  • 12-07-2018
Theo lãnh đạo một trường đại học, đề có tính phân hóa cao hơn nên điểm thi cũng thấp là chuyện bình thườn. Ông cho rằng với mức điểm của năm nay, việc đánh giá chất lượng thí sinh sẽ chính xác hơn.

Đề xuất