Kinh tế - Công nghệ


Xiaomi: Công ty khởi nghiệp Trung Quốc thách thức Google, Amazon
  • 07:06
  • |
  • 24-06-2018
Doanh nghiệp 8 năm tuổi này đang là một ngôi sao trong số các doanh nghiệp "kỳ lân" Trung Quốc - một thuật ngữ đề cập đến các công ty khởi nghiệp có giá trị hơn 1 tỷ USD.

Đề xuất