Kinh tế - Công nghệ


Xói mòn niềm tin tiêu dùng: Rủi ro lớn đối với kinh tế Mỹ
  • 18:25
  • |
  • 24-09-2019
Ông Bruce Richards, Giám đốc điều hành của hãng quản lý nhấn mạnh nếu lòng tin của người tiêu dùng bắt đầu bị tổn thương, điều này sẽ vô cùng đáng ngại bởi 2/3 nền kinh tế Mỹ phụ thuộc vào tiêu dùng.

Đề xuất