Kinh tế - Công nghệ


Xu hướng mới của thương mại Mỹ-Trung: "Tách rời" hay "kết nối"?
  • 16:56
  • |
  • 25-10-2021
Lần đầu kể từ khi Tổng thống Biden lên nắm quyền, Đại diện thương mại Mỹ Katherine Tai giải thích về chính sách thương mại với Trung Quốc của chính quyền của ông Biden tại Trung tâm CSIS.

Đề xuất