Kinh tế - Công nghệ


Xu thế phát triển ngành “công nghiệp thép xanh” ở Pháp và một số nước
  • 15:25
  • |
  • 30-11-2020
Ngành công nghiệp thép của Pháp đặt mục tiêu đạt 10% hydro không có carbon trong hydro công nghiệp vào năm 2023 và nâng lên 20-40% vào năm 2028.

Đề xuất