Thế giới


Xúc tiến COC: Những điều cần làm trong chuyển động khu vực
  • 16:33
  • |
  • 17-10-2021
COC có thể cụ thể hóa các khía cạnh của trật tự quốc tế dựa trên luật lệ áp dụng cho Biển Đông và thiết lập các quy tắc, quy trình để quản lý căng thẳng trong thời gian chờ ngã ngũ những tranh chấp.

Đề xuất