Kinh tế - Công nghệ


Xung đột tại Dải Gaza: Thiệt hại kinh tế và thế hệ "bị đánh cắp"
  • 16:41
  • |
  • 14-09-2021
Liên hợp quốc ước tính trong bốn cuộc xung đột giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas, tổng thiệt hại về nhà cửa, nông nghiệp, công nghiệp, cơ sở hạ tầng điện nước của Palestine vào khoảng 5 tỷ USD.

Đề xuất