Thế giới


Xung quanh thỏa thuận bất thường vừa đạt được giữa Mỹ và Nhật Bản
  • 10:32
  • |
  • 23-02-2021
Theo thỏa thuận mới đạt được, Nhật Bản sẽ phải chi khoảng 200 tỷ yen, gần bằng năm trước, cho việc đồn trú của các lực lượng Mỹ ở nước này.

Đề xuất