Kinh tế - Công nghệ


Xung quanh vấn đề trợ cấp doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc
  • 17:08
  • |
  • 04-08-2019
“Made in China 2025” của Trung Quốc được đưa ra để biến nước này thành “cường quốc sản xuất hàng đầu” trong 10 lĩnh vực công nghiệp quan trọng. Đây là sự hỗ trợ của nhà nước với quy mô chưa từng có.

Đề xuất