Xung quanh việc Trung Quốc chuẩn bị phát hành tiền kỹ thuật số
  • 07:38
  • |
  • 16-09-2019
Theo phát biểu của các quan chức cấp cao của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, đồng tiền ảo của họ đang gần như sẵn sàng được tung ra, mặc dù hiện chưa có phát biểu nào về khung thời gian cụ thể.

Đề xuất

Anh, Canada và câu chuyện tác nghiệp báo chí

Hiện Anh và Canada muốn thiết lập một nhóm các nước có chung chí hướng để cùng cất lên tiếng nói bảo vệ báo chí, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng bảo đảm an toàn cho các nhà báo.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 17:39
  • |
  • 15-07-2019