Thế giới


Ý nghĩa chiến lược ngày càng tăng của quần đảo
  • 16:42
  • |
  • 10-11-2019
Đảo có thể đóng vai trò là những căn cứ cho các hoạt động tấn công và phòng vệ, các quần đảo cũng có thể cung cấp hỗ trợ hậu cần có giá trị cho các lực lượng hải quân, không quân hoạt động ở khu vực.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018